Close

Bộ lọc đai PETKUS Loại ST

Bộ lọc đai PETKUS Loại ST là mẫu hiệu quả nhất trong dãy sản phẩm.
Do cấu trúc cực kỳ tiên tiến, máy được sử dụng đa chức năng/ ngành công nghiệp và cho các ứng dụng sỏi/cát. Bộ lọc đai PETKUS Loại ST được cung cấp với ba chiều rộng: 1,2 m, 1,8 m và 2,4 m.

Xem thêm chi tiết bên dưới.

Mô tả sản phẩm

Bộ lọc đai PETKUS Loại ST là mẫu hiệu quả nhất trong dãy sản phẩm.
Do cấu trúc cực kỳ tiên tiến, máy được sử dụng đa chức năng/ ngành công nghiệp và cho các ứng dụng sỏi/cát. Bộ lọc đai PETKUS Loại ST được cung cấp với ba chiều rộng: 1,2 m, 1,8 m và 2,4 m.

Bandfilerpresse_ST_Diagramm